PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ  RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

2016-11-17-D750-006307-1500-Lana

NAZIV STUDIJA: Računovodstvo i financije

VRSTA STUDIJA: Trogodišnji preddiplomski stručni studij

TRAJANJE STUDIJA: Preddiplomski stručni studij  Računovodstvo i financije izvodi se u trajanju od šest semestara odnosno tri akademske godine.
Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni.

ECTS BODOVI: 180

STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM TROGODIŠNJEG STUDIJA:  Završetkom preddiplomskog stručnog studija stječe se naziv: stručni prvostupnik (baccalauerus) / stručna prvostupnica (baccalaurea) ekonomije – BACC.OEC.

ZNANJA I VJEŠTINE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM STUDIJA:  Završetkom studija na RRiF Visokoj školi, prvostupnici / prvostupnice ekonomije računovodstveno-financijskog smjera bit će osposobljeni za samostalno vođenje poslovnih knjiga trgovačkih društava, obrta i neprofitnih organizacija. Jednako tako bit će osposobljeni za preuzimanje stručnih poslova u okviru računovodstveno-financijske struke velikih poduzetnika te za preuzimanje organizacijskih funkcija u dijelu koji se odnosi na računovodstveno-financijske poslove u bankama i osiguravajućim društvima.

Stručni prvostupnici/e  računovodstveno-financijske struke biti će osposobljeni za obavljanje poslova na području:

  • financijskog računovodstva i izvješćivanja,
  • poreza i poreznog  izvještavanja
  • financijskog menadžmenta,
  • kontrolinga,
  • menadžerskog računovodstva,
  • poslovnog planiranja,
  • interne kontrole i revizije,
  • vođenja poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja,
  • vođenja financija neprofitnih organizacija.


UVJETI UPISA NA PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ:  

RRiF VŠ u prvu godinu preddiplomskog stručnog studija Računovodstvo i financije upisuje:

a. pristupnike  koji su položili državnu   maturu  (osnovna B razina)
b. pristupnike koji su završili srednju strukovnu školu i položili završni ispit
c. pristupnike koji su u 2008/09. (i ranije) završili gimnaziju i položili maturu
d. pristupnike koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske