Kliknite na linkove ispod za detalje o pojedinim kolegijima:

 

I. godina
PREDMET I. semestar II. semestar Ukupno sati ECTS
Pred. Sem. Vjež. Pred. Sem. Vjež.
Uvod u ekonomiju 30 30 60 5
Ekonomika poduzeća 30 15 45 4
Poduzetništvo 30 15 45 4
Gospodarska matematika 30 30 60 5
Poslovna statistika 30 30 60 5
Osnove informatike 30 15 45 4
Poslovna informatika 30 15 45 4
Osnove računovodstva 30 30 60 5
Računovodstvo 30 30 60 5
Ugovorno trgovačko pravo 30 30 60 5
Osnove javnih financija 30 30 60 5
Poslovni engleski jezik I 30 30 60 5
Poslovni engleski jezik II 15 30 45 4
UKUPNO SATI 180 75 75 195 60 120 705 60

 

Popis nastavnika 1

II. godina
PREDMET III. semestar IV. semestar Ukupno
sati
ECTS
Pred. Sem- Vjež. Pred. Sem. Vjež.
Financijsko računovodstvo I 30 30 60 5
Financijsko računovodstvo II 30 30 60 5
Računovodstvo troškova 30 15 45 4

Primjena izravnih i neizravnih poreza u poslovanju trgovačkog društva

30 30 60 5
Računovodstvo neprofitnih organizacija  30 15 45 4
Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja 30 15 45 4
Financijski menadžment I 30 30 60 5
Financijski menadžment II 30 30 60 5
Pravo trgovačkih društava 30  15 45 4
Osnove radnog prava 30 15 45 4
Poslovni engleski jezik III 15 30 45 4
Poslovni engleski jezik IV 15 30 45 4
UKUPNO SATI 165 45 105 165 45 90 660 53
IZBORNI PREDMET – student bira jedan od ponuđenih
Tržište novca i kapitala 30 15 45 4
Osiguranje naplate i prisilna naplata potraživanja 30 15 45 4
UKUPNO SATI 60 30 105 165 45 90 765 57
Stručna praksa 3
UKUPNO 60

 

Popis nastavnika 2

 

III. godina
PREDMET V. semestar VI. semestar Ukupno
sati
ECTS
Pred. Sem. Vjež. Pred. Sem. Vjež.
Menadžersko računovodstvo 30 30 60 5
Strateško menadžersko računovodstvo 30 30 60 5
Međunarodno računovodstvo 30 30 60 6
Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika 30 15 45 4
Vanjskotrgovačko poslovanje 30 30 60 5
Poslovanje banaka 30 30 60 5
Poslovanje osiguravajućih društava 30 15 15 60 5
Financijsko pravo 30  15 45 4
Interna revizija 30 15 45 4
Eksterna revizija 30 15 45 4
Poslovno planiranje i proračuni poslovanja 30 30 60 5
Poslovni engleski jezik V 15 30 45 4
ZAVRŠNI RAD 4
UKUPNO SATI 195 45 120 150 15 120 645 60

 

Popis nastavnika3