1. godina, 2. semestar
1. tjedan  01.03.-04.03.2017.  1. godina- 1. tjedan
2. tjedan 06.03.-11.03.2017. 1. godina- 2. tjedan
3. tjedan 13.03.-18.03.2017. 1. godina- 3. tjedan
4. tjedan 20.03.-25.03.2017.
1. godina- 4. tjedan
5. tjedan 27.03.-01.04.2017.
1. godina- 5. tjedan
6. tjedan 03.04.-08.04.2017.
1. godina- 6. tjedan
7. tjedan 10.04.-15.04.2017.
1. godina- 7. tjedan
8. tjedan 17.04.-22.04.2017. 1. godina- 8. tjedan
9. tjedan 24.04.-29.04.2017. 1. godina- 9. tjedan
10. tjedan 01.05.-06.05.2017. 1. godina- 10. tjedan
11. tjedan 08.05.-13.05.2017. 1. godina- 11. tjedan
12. tjedan 15.05.-20.05.2017. 1. godina- 12. tjedan
13. tjedan 22.05.-27.05.2017. 1. godina- 13. tjedan
14. tjedan 29.05.-03.06.2017. 1. godina- 14. tjedan
15. tjedan 05.06.-10.06.2017. 1. godina- 15. tjedan
16. tjedan  

 

2. godina, 4. semestar
1. tjedan 01.03.-04.03.2017.
2. godina-1. tjedan
2. tjedan 06.03.-11.03.2017. 2. godina-2. tjedan
3. tjedan 13.03.-18.03.2017. 2. godina-3. tjedan
4. tjedan 20.03-25.03.2017. 2. godina-4. tjedan
5. tjedan 27.03.-01.04.2017.
2. godina-5. tjedan
6. tjedan 03.04.-08.04.2017.
2. godina-6. tjedan
7. tjedan 10.04.-15.04.2017. 2. godina-7. tjedan
8. tjedan 17.04.-22.04.2017. 2. godina-8. tjedan
9. tjedan 24.04.-29.04.2017.
2. godina-9. tjedan
10. tjedan 01.05.-06.05.2017.
2. godina-10. tjedan
11. tjedan  
12. tjedan  
13. tjedan  
14. tjedan  
15. tjedan  
16. tjedan