Nastava u zimskom semestru ak.god. 2017/18. počinje 02. studenoga 2017.  za 1. godinu studija.
Nastava u zimskom semestru ak.god. 2017/18. počinje 05. listopada 2017.  za 2. godinu studija.

Lokacije održavanja nastave
NAPOMENA: U rasporedima se nalaze termini kodirani bojom koja označava skupinu studenata na koju se odnosi određeni termin. Objašnjenje značenja boja  u tablici ispod.

Raspored predavanja u akademskoj godini 2017./18. ( 1. godina, 1. semestar )
 Raspored Datum Verzija za pregled [pdf]
Raspored za 5 tjedan 30.10. – 04.11.2017. 5.tjedan
Raspored za 6 tjedan 06.11. – 11.11.2017. 6.tjedan
Raspored za 7 tjedan 13.11. – 18.11.2017. 7.tjedan
Raspored za 8 tjedan 20.11. – 25.11.2017. 8.tjedan
Raspored za 9 tjedan 27.11. – 02.12.2017. 9.tjedan
Raspored za 10 tjedan 04.12. – 09.12.2017. 10.tjedan
Raspored za 11 tjedan 11.12. – 16.12.2017. 11.tjedan
Raspored za 12 tjedan 18.12. – 23.12.2017. 12.tjedan
Raspored za 13 tjedan 08.01. – 13.01.2018.
13.tjedan
Raspored za 14 tjedan 15.01. – 20.01.2018. 14.tjedan
Raspored za 15 tjedan 22.01. – 27.01.2018. 15.tjedan
Raspored za 16 tjedan 29.01. – 31.01.2018. 16.tjedan

 

Raspored predavanja u akademskoj godini 2017./18. ( 2. godina, 3. semestar )
 Raspored Datum Verzija za pregled [pdf]
Raspored za 1 tjedan 02.10. – 07.10.2017. 1.tjedan
Raspored za 2 tjedan 09.10. – 14.10.2017. 2.tjedan
Raspored za 3 tjedan 16.10. – 21.10.2017. 3.tjedan
Raspored za 4 tjedan 23.10. – 28.10.2017. 4.tjedan
Raspored za 5 tjedan 30.10. – 04.11.2017. 5.tjedan
Raspored za 6 tjedan 06.11. – 11.11.2017. 6.tjedan
Raspored za 7 tjedan 13.11. – 18.11.2017. 7.tjedan
Raspored za 8 tjedan 20.11. – 25.11.2017. 8.tjedan
Raspored za 9 tjedan 27.11. – 02.12.2017. 9.tjedan
Raspored za 10 tjedan 04.12. – 09.12.2017. 10.tjedan
Raspored za 11 tjedan 11.12. – 16.12.2017. 11.tjedan
Raspored za 12 tjedan 18.12. – 23.12.2017. 12.tjedan
Raspored za 13 tjedan 08.01. – 13.01.2018. 13.tjedan
Raspored za 14 tjedan 15.01. – 20.01.2018. 14.tjedan
Raspored za 15 tjedan 22.01. – 27.01.2018. 15.tjedan
Raspored za 16 tjedan 29.01. – 31.01.2018. 16.tjedan