SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ KORPORATIVNE FINANCIJE

33022879853_b9c0814352_b

NAZIV STUDIJAKorporativne financije 

VRSTA STUDIJA: Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij (razina stručnog magisterija)

TRAJANJE STUDIJA: Specijalistički diplomski stručni studij Korporativne financije izvodi se u trajanju od četiri semestra odnosno dvije akademske godine.
Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni.

ECTS BODOVI: 120

STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM DVOGODIŠNJEG STUDIJA:

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija (120 ECTS bodova) stječe se stručni naziv:
stručni/a specijalist/specijalistica korporativnih financija – STRUČ.SPEC.OEC.

ZNANJA I VJEŠTINE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM STUDIJA:
Svladavanjem nastavnih sadržaja specijalističkog stručnog studija Korporativne financije student će steći teorijske spoznaje potrebne za kritičko promišljanje kao i sposobnost za primjenu istih u praksi. Student će ovladati znanjima, vještinama , steći opće i specifične kompetencije kao i relevantna, sustavna i aktualna znanja iz područja korporativnih financija koja će moći primijeniti u praksi pri donošenju financijskih odluka u okviru korporacija.

Student će završetkom specijalističkog diplomskog studija biti osposobljen za obavljanje visokostručnih poslova iz područja korporativnih financija, računovodstva i poreza kao i rukovoditeljske aktivnosti na razini srednjeg i višeg menadžmenta u korporacijama.

UVJETI UPISA NA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ:
Završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij i ostvareno najmanje 180 ECTS bodova ili dodiplomski studij u trajanju od najmanje tri godine.