Predavač Termin Napomena
dr.sc. Ivor Altaras Penda, predavač prema dogovoru Obvezna je prethodna najava putem Edunete
dr. sc. Tamara Cirkveni Filipović, viši predavač četvrtkom, 15:30 – 16:30 Obvezna je prethodna najava putem Edunete
dr.sc. Zlatko Ćesić, profesor visoke škole prema dogovoru Obvezna je prethodna najava putem Edunete
dr.sc. Miroslav Gregurek, profesor visoke škole prema dogovoru Obvezna je prethodna najava putem Edunete
dr.sc. Šime Guzić, viši predavač četvrtkom,  16:00 – 16:30 Obvezna je prethodna najava putem Edunete
dr.sc. Đurđica Jurić, profesor visoke škole termini se objavljuju putem Edunete Obvezna je prethodna najava na 01/4699-735
dr.sc. Ksenija Klasić, profesor visoke škole utorkom i srijedom Obvezna je prethodna najava putem Edunete
Edmond Krusha, struč.spec.ing.tech. prema dogovoru Obvezna je prethodna najava putem Edunete
dr.sc. Ljerka Markota, profesor visoke škole prema dogovoru Obvezna je prethodna najava putem Edunete
dr. sc. Nikolina Markota Vukić prema dogovoru Obvezna je prethodna najava putem Edunete
dr.sc. Dolores Pušar Banović, viši predavač četvrtkom, 15:30 – 16:30 Obvezna je prethodna najava putem Edunete
dr.sc. Aljoša Šestanović, CFA, predavač prema dogovoru Obvezna je prethodna najava putem Edunete
mr. sc. Krunoslav Štriga, predavač prema dogovoru Obvezna je prethodna najava putem Edunete
Ante Vidović, dipl.iur, predavač srijedom od 15:30 h, kabinet nastavnika: Vlaška 68/I Obvezna je prethodna najava putem Edunete
dr. sc. Ivica Voloder, predavač ponedjeljkom i srijedom Obvezna je prethodna najava putem Edunete