I. godina
PREDMET I. semestar II. semestar Ukupno sati ECTS
Pred. Sem- Vjež. Pred. Sem. Vjež.
Korporativno upravljanje

30

15

45

6

Korporativno i poslovno pravo

30

15

45

6

Poslovna etika

20

10

30

4

Računovodstvo korporacija

30

30

60

7

Primjena poreza u korporacijama

30

30

60

7

Korporativno planiranje

30

15

45

6

Financijsko izvješćivanje

30

30

60

7

Financijski instrumenti

30

15

45

6

Korporativne financije 30 15 15 60 7
UKUPNO SATI

140

40

60

120

45

45

450

56

IZBORNI PREDMET – student bira jedan od ponuđenih
Menadžment zaštite okoliša

15

15

30

4

Upravljanje projektima

15

15

30

4

Financijske institucije i tržišta

15

15

30

4

UKUPNO SATI

45

45

90

12

UKUPNO

140

40

60

135

60

45

480

60

 

II. godina
PREDMET III. semestar IV. semestar Ukupno sati ECTS
Pred. Sem- Vjež. Pred. Sem. Vjež.
Međunarodni financijski menadžment

30

15

15

60

7

Analiza i revizija financijskih izvještaja

30

15

45

6

Informatička potpora poslovanju

10

10

10

30

4

Poslovne kombinacije

30

15

45

6

Procjena vrijednosti poduzeća

30

15

45

6

Kontroling

30

15

45

6

Financijsko restruktuiranje i sanacija poduzeća

30

30

60

7

Specijalistički diplomski stručni rad

14

UKUPNO SATI

130

50

40

60

15

30

330

56

IZBORNI PREDMET – student bira jedan od ponuđenih
Otkrivanje financijskih prijevara

15

15

30

4

Nefinancijsko izvještavanje

15

15

30

4

Upravljanje rizicima

15

15

30

4

UKUPNO SATI

45

45

90

12

UKUPNO

130

50

40

75

30

30

510

60

Trasnlation of the course catalogue co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.