2017-09-14_174932

 

PROTOKOL PRIJAVE, IZRADE I OBRANE SDSR ZA STUDENTE od 01.10.2017.

Ovaj Protokol   primjenjuje se od 1. listopada 2017.  Iznimno, na studente-ice koji su do toga dana prijavili temu specijalističkog diplomskog stručnog rada i u postupku su njegove izrade ne odnosi se točka 4 u dijelu priloga koji se dostavljaju uz Prijavu teme.