Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija (NN 25/13.), a poradi ostvarivanja prava na pristup informacijama molimo da se obratite na dolje navedene kontakt podatke.

Godisnje_izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.

Godisnje_izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.

 

Vlatka Kovač, dipl.iur

Voditeljica pravne službe

Kontakt:

E-mail: visoka-skola@rrif.hr
Telefon: + 385 1 4699 748
Faks: + 385 1 4699 736