Na temelju Zakona o pravu na pristup informacija (NN 25/13.), a poradi ostvarivanja prava na pristup informacijama molimo da se obratite na dolje navedene kontakt podatke.

Martina Herceg Rendeli, prof.
Tajnik

Kontakt:
E-mail: visoka-skola@rrif.hr

Telefon: + 385 1 4699 735

 

Godisnje_izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.
Godisnje_izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. (pdf)
Godisnje_izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. (csv)