DEKANAT I TAJNIŠTVO: Martićeva 29, III. kat
Tajnica RRiF Visoke škole za financijski menadžment: Martina Herceg Rendeli, prof.

Uredovno vrijeme Tajništva: pon – pet od 9 do 17 sati.

E-mail: visoka-skola@rrif.hr

Telefon: + 385 1 4699 735
Faks: + 385 1 4699 736