STUDENTSKA REFERADA: Martićeva 29, II. kat
Voditeljica studentske referade RRiF Visoke škole za financijski menadžment: Renata Velaj

 RRiFVŠ

Uredovno vrijeme studentske referade:pon – pet od 10 do 20 sati.

E-mail: renata@rrif.hr

Telefon: + 385 1 4699 745
Faks: + 385 1 4699 736