Detaljne informacije o uvjetima i rokovima upisa, razredbenom ispitu, visini školarine i načinu plaćanja možete pročitati na ovim web stranicama pod linkom Studij i Upisi.

KONTAKT PODATCI:

Telefon:+ 385 1 4699 735
E-mail: visoka-skola@rrif.hr
Faks: + 385 1 4699 736