Seminar za studente RRiF VŠ

POREZNE I RAČUNOVODSTVENE AKTUALNOSTI

Zagreb, Hotel Westin, Kršnjavoga 1 29. ožujka 2018. (četvrtak)

Cilj je ovog seminara obrazložiti aktualna porezna i računovodstvena pitanja koja se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi te dati konačne napomene u vezi s predajom GFI-ja za statističke potrebe, javnu objavu te raspored i uporabu dobitka. Aktualna porezna pitanja uključuju aktualnosti u oporezivanju dohotka i dobitka.

Program seminara:

AKTUALNOSTI U OPOREZIVANJU DOHOTKA

 • Obračun plaće u naravi za uporabu osobnih automobila
 • Obračun minimalne plaće
 • Obračun dnevnica u tuzemstvu i inozemstvu
 • Neoporezivi troškovi napitaka i prehrane sezonskih radnika
 • Korištenje osobnih odbitaka nakon otkaza radnika
 • Isplate drugih dohodaka u inozemstvo
 • Prijava inozemnih dohodaka

AKTUALNOSTI U OPOREZIVANJU DOBITKA

 • Troškovi uporabe osobnih automobila
 • Troškovi kamata s povezanim i nepovezanim poduzetnicima
 • Troškovi otpisa potraživanja za 2017. godinu
 • Troškovi otpisa zaliha i dugotrajne imovine
 • Troškovi poreza utvrđenih u nadzoru
 • Troškovi reprezentacije
 • Obračun poreza po odbitku pri isplati kamata, prava i dobitaka inozemnim pravnim osobama

RAČUNOVODSTVENE AKTUALNOSTI

 • Računovodstveno praćenje nabave i dodatnih ulaganja u nekretnine
 • Računovodstveno praćenje naknadnih odobrenja i popusta po računima
 • Računovodstveno praćenje „prefakturiranih“ troškova
 • Računovodstvo dodatnih ulaganja članova u društvo
 • Računovodstveno praćenje ulaganja u udjele i dionice pridruženih društava i sudjelujućih interesa
 • Računovodstvo društva u likvidaciji
 • Primjena novih MSFI-ja u 2018. godini (MSFI 15 – Prihodi,  MSFI 9 – Financijski instrumenti)

ZAVRŠNE NAPOMENE U VEZI S GFI-jem

 • Predaja GFI-ja za statističke potrebe te za javnu objavu
 • Raspored i uporaba dobitka iz 2017. godine i pokriće gubitka za d.o.o.-e, j.d.o.o.-e i d.d.-e
 • Porezi kod isplate dobitka i prijenosa udjela

Početak seminara je u 9:30 sati.
Predavači su RRIF-ovi savjetnici.

Prijave studenata  primaju se edunetom (za Renata Velaj)
ili na mail knjiznica@rrif.hr  najkasnije do 23. ožujka 2018.