Seminar za studente RRiF VŠ

Od 16. do 25. siječnja 2018. u sedam gradova održati će se seminar “Sastavljanje godišnjih poreznih i financijskih izvještaja za 2017. i novosti u propisima za 2018. godinu” .
Seminar u Zagrebu održati će se 18. siječnja u hotelu Westin.

Prvi put nakon izmjena u poreznom sustavu sastavlja se godišnja prijava poreza na dobitak (obrazac PD) za poduzetnike dobitaše prema izmijenjenim propisima. Utvrđivanje porezne osnovice izvodi se na temelju financijskih izvještaja uzimajući u obzir korekcije na troškovima koje propisuju porezni propisi. Sva kompleksnost primjene poreznih propisa i računovodstvenih standarda mora biti ispravno unesena u postupcima izvještavanja, odnosno njihova sastavljanja.

Novosti koje su nastale u PDV-u, porezu na dobitak, u propisima o porezu na dohodak u vezi s neoporezivim primitcima („topli obrok“, putni troškovi) te nove osnovice za obračun doprinosa i plaća članova uprave i drugo, bit će izložene na ovom seminaru.

Studenti RRiF Visoke škole koji žele iskoristiti pravo na slobodan ulaz za ovaj seminar trebaju se prijaviti u studentsku referadu (EduNet-om, na mail knjiznica@rrif.hr ili osobno). Broj mjesta je ograničen.

Početak seminara je u 9,30 sati.