Predavanje mr. sc. Mirjane Mahović Komljenović

U okviru kolegija Financijsko pravo održano je predavanje gosta predavača

mr. sc. Mirjane Mahović Komljenović  

MIRJANA_MAHOVIC_24_01_2012

na temu
Prikaz pravnih lijekova u poreznom postupku u skladu s novim OPZ-om s osobitim naglaskom na aktualnu praksu Porezne uprave

 
Na predavanju, studenti treće godine studija, ali i ostali zainteresirani imali su priliku kroz primjere iz prakse naučiti koje su mogućnosti kroz pravni okvir utjecati na porezni postupak. Predavanje je održano 12. siječnja 2018.