Početak ak. god. 2017/18. za studij Korporativne financije

Poštovani studenti Korporativnih financija,

u četvrtak, 05. listopada 2017. započinje zimski semestar  ak. godine 2017/18. za drugu  godinu specijalističkog diplomskog studija Korporativne financije. 

Nastava će započeti u 16:30 sati, u dvorani 4/II, kolegijem Informatička potpora poslovanju.

Svim studentima želimo srdačnu dobrodošlicu u novu akademsku godinu!

RRiF Visoka škola za financijski menadžment