Anita Kolenković, Petra Kundid, Tomislav Jozanović i Mario Igrec obranili spec. dipl. radove

Dana 15. veljače 2018.

studentica
ANITA KOLENKOVIĆ

38492996780_837114b291_z

uspješno je obranila specijalistički diplomski rad na temu 

Eksterna revizija financijskih izvještaja društva HRVATSKI DUHANI d.d.

Mentor: dr. sc. Tamara Cirkveni, prof. v.š.

Anita , čestitamo!!  

———————————————————————————————————————————————————

Dana 12. veljače 2018.

studentica
PETRA KUNDID

25373259067_14e8a6ea1b_b

uspješno je obranila specijalistički diplomski rad na tem

Upravljanje rizicima u bankovnom sustavu

Mentor: dr. sc. Miroslav Gregurek, prof. v.š.

Petra , čestitamo!!  

———————————————————————————————————————————————

Dana 12. veljače 2018.

student
TOMISLAV JOZANOVIĆ

39347036655_e718625604_b

uspješno je obranio specijalistički diplomski rad na temu 

Financijske prijevare

Mentor: dr. sc. Đurđica Jurić prof. v.š.

Tomislave , čestitamo!!  

——————————————————————————————————————————————–

Dana 12. veljače 2018.

student

MARIO IGREC

uspješno je obranio specijalistički diplomski rad na temu 

Agencijska teorija u sustavu korporativnog upravljanja

Mentor: dr. sc. Marijan Rajsman prof. v.š.

Mario , čestitamo!!