Martina Puklin, struč. spec. korporativnih financija

Dana 05. listopada 2017.

studentica
MARTINA PUKLIN

22195944_1802435463104172_6502813432277083798_n

uspješno je obranila specijalistički diplomski rad na tem

Upravljanje ljudskim potencijalima trgovačkog društva

 

Mentor: dr. sc. Ivica Voloder, predavač

Martina , čestitamo!!