Ivana Pudić, struč. spec. korporativnih financija

Dana 10. listopada 2017.

studentica
IVANA PUDIĆ

20171010_133848-1500-zoom

uspješno je obranila specijalistički diplomski rad na tem

Analiza financijskih izvještaja društva M SAN grupe d.d.

Mentor: dr. sc. Tamara Cirkveni Filipović, viši predavač

Ivana , čestitamo!!