Ivana Derosi Draguzet, nova stručna prvostupnica

Dana 24. listopada 2017.

studentica
IVANA DEROSI DRAGUZET

2017-10-24-D750-009975-1500

uspješno je obranila završni rad na tem

Financijska analiza poduzeća Holcin (Hrvatska) d.o.o

Mentor: Domagoj Cingula, dipl. inf., predavač 

Ivana , čestitamo!!