Dubravka, naša nova prvostupnica!

Dana 13. srpnja 2017.

studentica
DUBRAVKA PANKRETIĆ

35854495052_37ff7caacc_z

uspješno je obranila završni rad na tem

Obveznici poreza na dodanu vrijednost u RH

Mentor: dr.sc. Ljerka Markota, profesor visoke škole

Dubravka, čestitamo!!