DANIJELA PIRAGIĆ, struč. spec. korporativnih financija

Dana 04. travnja 2018.

studentica
DANIJELA PIRAGIĆ

27377766728_27abd7158b_z

uspješno je obranila specijalistički diplomski rad na tem

Utjecaj krize na monetarnu politiku u RH

Mentor: dr. sc. Miroslav Gregurek, prof. v.š.

Danijela , čestitamo!!