Andreja Tomljenović, nova stručna prvostupnica

Dana 27. listopada 2017.

studentica
ANDREJA TOMLJENOVIĆ

 2017-10-27-D750-010010-1500

uspješno je obranila završni rad na tem

PROVOĐENJE INTERNE REVIZIJE NA PRIMJERU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJE TERORIZMA KOD POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA

Mentor: Sandra Odobašić, univ.spec.oec., viši predavač 

Andreja , čestitamo!!