RRiF Visoka Škola za Financijski Menadžment - tel. +385 1 46 99 735
Martićeva 29, Zagreb
PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
LJETNI UPISNI ROK MOTIVACIJSKI INTERVJU
će se održati
UPISI
će se održati:
I. Upisni rok 14.5.2018. 18.5.2018.
II. Upisni rok 11.6.2018. 15.6.2018.
III. Upisni rok 9.7.2018. 13.7.2018.
LJETNI UPISNI ROK UPISI
će se održati:
I. Upisni rok 18.5.2018.
II. Upisni rok 15.6.2018.
III. Upisni rok 13.7.2018.

Novosti

RRiF Visoka škola za financijski menadžment - Kalendar događanja

The week's events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
11. September 2018 12. September 2018 13. September 2018 14. September 2018 15. September 2018 16. September 2018
17. September 2018

 

Prijave za upis na trogodišnji preddiplomski stručni studij

Prijava na redoviti studij

Prijavnica za studij: PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE za ak. god. 2017/18.

Prijava na izvanredni studij

Prijavnica za studij: PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE – IZVANREDNI STUDIJ za ak. god. 2017/18.

erste

Prijave za upis na dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij

Prijava na redoviti studij

Prijavnica za studij: SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ KORPORATIVNE FINANCIJE 

Prijava na izvanredni studij

Prijavnica za studij: SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ KORPORATIVNE FINANCIJE - IZVANREDNI STUDIJ