RRiF Visoka Škola za Financijski Menadžment - tel. +385 1 46 99 735
Martićeva 29, Zagreb

Novosti

RRiF Visoka škola za financijski menadžment - Kalendar događanja

Prijave za upis na trogodišnji preddiplomski stručni studij

Prijava na redoviti studij

Prijavnica za studij: PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE s početkom u zimskom semestru 2015.

Prijava na izvanredni studij

Prijavnica za studij: PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE – IZVANREDNI STUDIJ s početkom u zimskom semestru 2015.

banner

Prijave za upis na dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij

Prijava na redoviti studij

Prijavnica za studij: SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ KORPORATIVNE FINANCIJE  s početkom u zimskom semestru 2015.

Prijava na izvanredni studij

Prijavnica za studij: SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ KORPORATIVNE FINANCIJE - IZVANREDNI STUDIJ s početkom u zimskom semestru 2015.

Ova stranica zahtijeva noviji preglednik, molimo nadogradite svoj ili koristite jedan od sljedećih: