RRiF Visoka Škola za Financijski Menadžment - tel. +385 1 46 99 735
Martićeva 29, Zagreb
UPIS U PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
ak. god. 2017/18.
UPISNI ROK
DATUM UPISA
I.
19.05.2017.
II.
19.06.2017.
III.
14.07.2017.
IV.
15.09.2017.
V.
29.09.2017.
UPIS U SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
KORPORATIVNE FINANCIJE
ak. god. 2017/18.
UPISNI ROK
DATUM UPISA
I.
19.05.2017.
II.
19.06.2017.
III.
14.07.2017.
IV.
15.09.2017.
V.
02.10.2017.

Novosti

RRiF Visoka škola za financijski menadžment - Kalendar događanja

Prijave za upis na trogodišnji preddiplomski stručni studij

Prijava na redoviti studij

Prijavnica za studij: PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE s početkom u zimskom semestru 2015.

Prijava na izvanredni studij

Prijavnica za studij: PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE – IZVANREDNI STUDIJ s početkom u zimskom semestru 2015.

banner

Prijave za upis na dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij

Prijava na redoviti studij

Prijavnica za studij: SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ KORPORATIVNE FINANCIJE  s početkom u zimskom semestru 2015.

Prijava na izvanredni studij

Prijavnica za studij: SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ KORPORATIVNE FINANCIJE - IZVANREDNI STUDIJ s početkom u zimskom semestru 2015.

Ova stranica zahtijeva noviji preglednik, molimo nadogradite svoj ili koristite jedan od sljedećih: