RRiF Visoka Škola za Financijski Menadžment - tel. +385 1 46 99 735
Martićeva 29, Zagreb
UPIS NA PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
ak. god. 2017/18.
LJETNI UPISNI ROK
DATUM UPISA
I.
19.05.2017.
II.
19.06.2017.
III.
14.07.2017.
UPIS NA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
KORPORATIVNE FINANCIJE
ak. god. 2017/18.
LJETNI UPISNI ROK
DATUM UPISA
I.
19.05.2017.
II.
19.06.2017.
III.
14.07.2017.

Novosti

RRiF Visoka škola za financijski menadžment - Kalendar događanja

Prijave za upis na trogodišnji preddiplomski stručni studij

Prijava na redoviti studij

Prijavnica za studij: PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE za ak. god. 2017/18.

Prijava na izvanredni studij

Prijavnica za studij: PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE – IZVANREDNI STUDIJ za ak. god. 2017/18.

erste

Prijave za upis na dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij

Prijava na redoviti studij

Prijavnica za studij: SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ KORPORATIVNE FINANCIJE  za ak. god. 2017/18.

Prijava na izvanredni studij

Prijavnica za studij: SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ KORPORATIVNE FINANCIJE - IZVANREDNI STUDIJ za ak. god. 2017/18.

Ova stranica zahtijeva noviji preglednik, molimo nadogradite svoj ili koristite jedan od sljedećih: